Hvor langt er du parat til at gå?

Kunne du bruge lidt tid til at fordybe dig uden mobil tlf. og PC?
  • Hvem er du ?
  • Hvem og hvordan er du nu ? – og hvordan vil du gerne være ?
  • Hvor vil du hen?
  • Hvorfor vil du overhovedet derhen?
  • Hvordan har du tænkt dig at komme derhen?
  • Hvad ønsker du dig i dit liv?
  • Hvad har du i din rygsæk?
Find ro og fokus

Kunne du tænke dig at arbejde fokuseret med nogle af disse spørgsmål? TageEC9 dig tiden til i fred og ro at bearbejde en række af de overvejelser, der ligger og rumler, men som du aldrig helt får taget fat på.
Overvej stilheden, roen, at være, dine tanker, tiden du har – udelukkende til dig selv, de smukke omgivelser du går i, som vil være en unik inspiration

En vandretur på 113 km

Vi har skabt nogle unikke rammer for at du kan komme til at tage hul på disse spørgsmål. På en 111 km lang vandretur i Nordspanien – på den berømte, historiske pilgrimsrute mod katedralen i Santiago – også kaldet El Camino.
Her vil der være tid til at reflektere, tid til at komme tættere på nogle svar, som vil få betydning for dig og din fremtid.
I tæt samarbejde med to coaches vil der dagligt blive lagt et fysisk som mentalt program, hvor du bliver udfordret til at finde nogle vigtige svar inde i dig selv.
Træningsdelen består af daglige fysiske og mentale opgaver, som du kan løse under din vandring og relatere direkte til specifikke problemstillinger og udfordringer i dit eget liv.

Det er målbart at folk som sætter tankerne på pause, vandrer, laver fysiske øvelser eller mediterer, får lavere blodtryk og puls, større afspænding i muskler, færre søvnproblemer. Hertil kommer fordele som ikke kan måles, så som øget selvindsigt, øget empati og personlig udvikling.

Svarene har du selv

Professionel coaching handler om at se frem, om at finde de svar, som vi har inde i os. Om at overvinde de hæmmende overbevisninger, som de fleste af os slæber rundt på.

Close Menu